Workplace OO

Fremdrift og nabokontakt

3 november

Oppdatering fra WOo

avatar

Lasse Lysne

2 Comments

I løpet av måneden som har gått har bygget reist seg til sin fulle høyde. Vestre lamell er har kommet opp til takplan og østre lamell har fått opp 2.etg i sin fulle lengde. I bilde under kan man også se at gesimselementer er hengt opp og stålet som er brannisolert.

WOo 03.november

Bildet under er tatt fra et HMS-kvarter som ble avholdt i oktober. Her samles alle på byggeplassen, funksjonærer og fagarbeidere, til en kort gjennomgang av et HMS tema. Dette møte i tillegg til daglig jobbrief, sikkerhetslunsjer og GSSD (Global Safety Stand Down) er del av vårt arbeid for å sikre alle som jobber på eller skal besøke Workplace Oo.

HMS kvarter oktober 2017.

Deler også noe bilder som viser fremdriften fra andre deler av bygget. Her kan vi se de første veggelementene som er montert på vestlamellen, innvendig vegger i 1.etasje, rørføringer i garasjen samt ventilasjonskanaler klare til montering i kjøkkenet i 1.etasje.

1 oktober

Fremdrift august – september 2017.

avatar

Lasse Lysne

No Comments

Fremdriften på råbygget sklir fremover! I løpet av august og september har vestlamellen reist seg for hver uke som har gått. Nå ser vi at bygget har passert høybygget i Vitaminveien 6 og nærmer seg høyden til bygget i Vitaminveien 2. Medio oktober vil råbygget være ferdig i vest og vi går i gang med østlamellen som vil stige opp etasjevis frem mot slutten av januar 2018.

Når råbygget i vest er ferdig i oktober starter vi med tetting av takene og montering av fasadene på vestlamellen. Dette kan medføre at noe lukt vil komme fra grytetekkingen, men denne lukten er ufarlig og vi håper vindretningen medfører at ingen blir berørt. Samtidig starter de tekniske fagene samt tømrer innvendig og overgangen fra råbygg til et ferdig bygg starter.

Under ser dere bildene vår tårnkranfører nærmest Vitaminveien har tatt i perioden som har pågått siden slutten av fellesferien 2017.

Utsikt fra kran 2.

Workplace Oo sett fra Vitaminveien 6.

Workplace Oo sett fra Circle K på Storo.

22.september

21. september

19. september

18. september

15. september.

31. august.

30. august.

17. august.

15. august.

04. august.

26 juli

Bilder fra april til juli på Workplace Oo.

avatar

Lasse Lysne

No Comments

Utgraving av bunnplate og brønngrøfter. Bilde tatt 20.april 2017.

 

 

Utsikten til kranfører i Vitaminveien. Bunnplaten i teknisk rom er snart ferdigstilt.

Bunnplate teknisk rom ferdigstilt. Avretting og klargjøring for bunnplate i parkeringsarealet fortsetter.

Utstøping av betong til bunnplaten, 16.juni 2017.

Contiga i gang med prefabrikkert stål og betong i teknisk rom. Søyler i garasjen er påbegynt.

Bunnplaten i garasjen armeres og klargjøres til støp. Kjellerveggene kommer opp ettersom bunnplaten ferdigstilles.

Siste bunnplatestøpen er ferdigstilt, 06.juli 2017.

Utsikten til kranfører i Vitaminveien.

De siste veggene til underetasjen er produsert nå i juli. Her ser vi nedkjøring til garasjen fra Vitaminveien.

Status per 26.juli.

12 juni

Igangsettingstillatelse nr 4

avatar

Oddmund Bruun

No Comments

Skanska søkte 26.05.17 om igangsettingstillatelse nr 4 for følgende arbeider;

  • Montering av stål og prefabrikerte betongelementer
  • Ventilasjonsarbeider
  • Rørarbeider

Søknaden ble innvilget 09.06.17, følgelig kan Skanska starte arbeidene i uke 24/2017.

1 april

Bilder og oppdatering fra Workplace Oo – mars 2017

avatar

Lasse Lysne

No Comments

Mye har skjedd i byggegropen siden grunnarbeidene begynte og frem til siste dag i mars. Vi er snart ferdige med utgravingen av massene fra Vitaminveien 4, massene som gjenstår benyttes som innkjøringsvei for anleggstrafikken vår inntil videre. Siste del av det opprinnelige bygget har også blitt tatt ned. Delen som gjenstår skal bli stående for å sikre skråningen.

Brønnboringen som har pågått har ferdigstilt 40 brønner som går ca 250m+ ned i fjell. Dette skal gi kjøling til Workplace Oo. Vi har boret og satt halvparten av pelene som skal bære bygget, dette arbeidet vil fortsette i perioder ut i april og mai.

Frem mot påske jobber vi med å klargjøre for å få støpt det første partiet med betong til nybygget. I uken etter påske, uke 16, planlegger vi for montering av en tårnkran i sydenden av nybygget, vis a vis plasseringen til brakkeriggen.

Under følger noen bilder fra måneden som har gått.

 

Den første brønnen blir boret.

 

Utgraving, innkjøring og utlegging av nye masser samtidig som montering av brakkerigg og brønnboring pågår.

 

 

Siste rest av det opprinnelige bygget er revet, knust og sortert.

 

De siste brønnene blir boret mot naboen i øst.

 

 

Overvann og spillvannsgrøft mot nabo i vest.

 

Sikring av eksisterende bygg som blir stående.

 

Vannrørene fra brønnene samles i kummer under bunnplaten.

 

Tommy komprimerer massene under det som blir vår første bunnplatestøp.

 

Rullearmering blir heist på plass og lagt utover første del av bunnplaten.

 

Justering av rullearmeringen.

 

Første lag med rullearmering er utlagt.

 

 

16 mars

Igangsettingstillatelse nr 3

avatar

Oddmund Bruun

No Comments

Skanska søkte 22.02.17 om igangsettingstillatelse nr 3 for følgende arbeider;

  • Betongarbeider
  • Bunnledninger

Søknaden ble innvilget 15.03.17, følgelig kan Skanska starte arbeidene i uke 12/2017.

24 februar

Igangsettingstillatelse nr 2

avatar

Oddmund Bruun

No Comments

Skanska søkte 01.02.17 om igangsettingstillatelse nr 2 for følgende arbeider;

  • Fundamentering
  • Peling

Søknaden ble innvilget 22.02.17, følgelig kan Skanska starte arbeidene i uke 09/2017.

16 februar

Grunnarbeidet er i gang!

avatar

Lasse Lysne

No Comments

Etter noen dager med demontering av brakkerigg og omlegging av byggeplassen, så er utgraving av området i syd på Workplace Oo godt i gang. Vi har demontert støttemuren mot Plantasjen og G-max for å senke terrenget nordover. I perioden fremover vil vi blant annet begynne med brønnboring, som skal gi kjøling til det nye kontorbygget, samtidig som vi fortsetter utgravingen mot Vitaminveien.

 

 

 

 

7 februar

Nabovarsel støyende arbeider tirsdag 07.februar

avatar

Lasse Lysne

No Comments

I forbindelse med etablering av lossesone mot Vitaminveien vil vi fra kl 23:00 tirsdag 07. februar flytte ut anleggsgjerde og stenge fortauet. Tiltaket vil vare hele byggeperioden, frem til og med desember 2018. I tiltaket så blir fortauet langs Vitaminveien 4 stengt, fotgjengerovergang mellom Vitaminveien 4 og Circle K blir stengt og busslommen vil bli flyttet ned til Vitaminveien 6 sammen med nytt fotgjengerovergang. På grunn av trafikkbelastningen i området må vi utføre arbeidet på kvelden og utover natten for å ivareta sikkerheten til alle involverte. Arbeidet er søkt om med tanke på støyende arbeider, se vedlagt dispensasjon fra bydelsoverlegen og nabovarsel.

Nabovarsel om støyende arbeider_WorkplaceOo_070217

VITAMINVEIEN 4 DISPENSASJON FRA STØYFORSKRIFTENS § 15 OM STILLE PERIODE