Workplace OO

Fremdrift og nabokontakt

Fremdrift

Kontrakten mellom Skanska CDN og Skanska Norge AS ble inngått i nov-17.
Byggetiden er definert til 22 måneder.

Kontraktsinngåelse: nov-16
Mobilisering: nov-16 til jan-17
Oppstart byggearbeider: feb-17
Overlevering av bygget: des-18

Byggearbeidene har følgende hovedaktiviteter – varigheter er kun indikative;

Grunnarbeider: feb-17 til juli-17
Montasje bærekonstruksjon: juli-17 til jan-18
Innvendige arbeider: nov-17 til des-18