Workplace OO

Fremdrift og nabokontakt

BREEAM

Workplace Oo har høye ambisjoner i forhold til miljøkrav, og vil klassifiseres iht BREEAM. Under følger noen punkter som inngår som en del av miljøregnskapet.

 • BREEAM-NOR klasse og score: BREEAM Excellent
 • Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design:
  Nær knutepkt for t-bane, buss.
  Få p-plasser, flere sykkelparkeringer
  Geo-brønner ifm kjøling har medført Enova-bidrag
 • Brutto gulvareal – BRA (m2): 19.580
 • Tomtestørrelse – mål (dekar): 6,99
 • Område for lagring (m2): 43
 • Areal allment tilgjengelig:
  2.977 (inkl 400 m2 butikkareal, samt allment tilgjengelig uteareal)
 • Areal bygd for offentlig bruk:
  2.577 (kun tilgjengelig uteareal)
 • Beregnet strømforbruk – (kWh/m2): 75 kWh/m²/år
 • Beregnet bruk av fossil energi – (kWh/m2):
  Oppvarming skjer via Hafslund Fjernvarme
 • Beregnet produksjon av fornybar energi – (kWh/m2):
  (Ikke relevant)
 • Beregnet vannforbruk – (m3/person/år): 0,25
 • Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse:
  TEK 10 brakker.
  Fjernvarmeoppvarming i byggetiden.
 • Liste over realiserte tiltak
  (oppdateres underveis)