Workplace OO

Fremdrift og nabokontakt

4 desember

Til våre naboer

avatar

Lasse Lysne

No Comments

 

Prosjektet Workplace Oo er nå ferdigstilt og overlevert. Vi vil benytte anledningen til å takke for godt naboskap og for at du har holdt ut med oss i disse 21 månedene byggingen har pågått. Det er viktig for oss i Skanska å ha et så godt forhold til våre naboer som mulig. Vi tillater oss derfor å vedlegge et tilbakemeldingsskjema slik at vi kan få et inntrykk av hvordan du har hatt det i byggetiden samt hvordan vi kan bli bedre i fremtiden. Bruk dette skjemaet eller send oss en mail, til turi.knudsen@skanska.no, merket Nabo – Workplace Oo.

PDF: Tilbakemeldingsskjema_WOo

Excel: Tilbakemeldingsskjema_WOo

Vi ser frem til å høre fra deg og takker fra alle oss hos Skanska på Storo.

12 november

Timelapse fra Workplace Oo.

avatar

Lasse Lysne

No Comments

Under kan dere se timelapse av hele byggeperioden sett fra Vitaminveien 1.

Videoen viser sekvensene fra riving, etablering av byggeplass, grunnarbeider, råbygg, ytterveggmontasje, fasader samt ferdigstilling av utomhusarealer. Arbeidet startet opp i høsten 2016 og ble ferdigstilt høsten 2018.

 

 

24 september

Asfaltering 25.september

avatar

Lasse Lysne

No Comments

Ifm. tilbakestilling av parkeringsplass i vitaminveien 6 vil det pågå asfaltarbeider mellom kl 22.00 og 03.00 den 25.september.

20 september

Deloverlevering 17.september – Workplace Oo

avatar

Lasse Lysne

2 Comments

På mandag 17.september ble nybygget i Vitaminveien 4, Workplace Oo, deloverlevert til byggherre Skanska CDN. Samme dag begynte første leietager å flytte inn i sine nye lokaler. Deloverleveringen er fremskyndt 2,5 måneder før overleveringen av resterende kontor samt butikkareal. Prosjektet retter en stor takk til alle som har bidratt til å komme i mål til den 17.september, alt fra naboer som har bidratt med disponible parkeringsplasser og tilkomstveier til byggetomten, Storo Storsenter som har tilpasset seg våre forespørsler ved en rekke anledninger samt alle de 1543 kvinner og menn som har vært registrert inne på byggeplassen. Arbeidet mot ferdigstillelse vil fortsette frem til desember, i hovedsak innvendig i bygget, før resterende leietagertilpasninger begynner.

Hovedinngang – resepsjon

 

 

Utsikt en fra takterrasse i 7.etg.

 

Fasade hovedinngang.

 

Minikjøkken kontorareal.

 

 

Atrium og glasstak.

 

 

25 august

Bildedryss fra Workplace Oo

avatar

Lasse Lysne

No Comments

Sommeren har passert og vi nærmer oss ferdigstillelse av vestfløyen av nybygget i Vitaminveien 4 – Workplace Oo. Under følger noen bilder fra de innvendige arbeidene, blant annet kontorlokale fra 7.etg med utsikten fra takterrassen mot Oslo sentrum.

I atriumet er stillas demontert og veggene står igjen ferdigstilt. Veggene er kledd med hvitlaserte trespiler samt naturstein på gulvet med innlegg av heltre hvor møblering og spiseplasser vil bli plassert. Takhøyden i atriumet er over 26 meter og hele arealet er dekt av et glasstak beslått med hvite aluminiumspaneler.

Arbeidene vil fortsette mot deloverlevering den 17.september samt mot overlevering 3.desember, både inne og utvendig. Rundt bygget utomhus vil fasademontasje samt gartnerarbeid pågå med full drift i samtlige områder og store forandringer vil skje på kort tid.

Panoramabilde kontorlokale vest

Panoramabilde takterrasse 7.etg.

Kontorlokale 7.etg

Atrium 1.etg.

Hovedtrapp og glasstak sett fra atrium 1.etg.

Natursteinsgulv med inndelte soner i heltre.

Tribune i auditorium 1.etg.

Kjøkken og serveringsareal 1.etg.

 

3 mai

Kveld og nattarbeid Uke 18 og 19

avatar

Lasse Lysne

No Comments

I forbindelse med demontering av tårnkran mot Vitaminveien samt oppkobling av strøm til bygget vil det pågå kveld og nattarbeid fremover. Natt til 04.mai vil vi legge inn strøm til Vitaminveien 4 og vil i den anledning ha noe gravearbeid ved utkjøringen til Plantasjen/GMax i Vitaminveien 6.

Natt til 08. og 09.mai skal vi demontere tårnkran. Denne skal tas ned i Vitaminveien og innebærer at vi må stenge en kjørebane, med manuell dirigering, samt løfte ned kran fra kl 2200. Arbeid vil pågå utover begge nettene og veien vil være tilbakestilt til påfølgende morgen.

Se vedlagt dokument.

vedtak_Arbetstillatelse 2018-04-30 (1)_15330 Vitaminveien 4 (2018-04-30)

Støydisp mai 2018

 

14 mars

Kranselag på Workplace Oo

avatar

Lasse Lysne

No Comments

På torsdag den 08.mars ble det avholdt kranselag hos Skanska Workplace Oo. Kranselaget samler alle som er delaktige på og utenfor byggeplassen til en samling i regi av byggherren for feiring av tett tak. Tilstede var vi ca 220 personer.

Til feiringen kom det en kake som bar preg av navnet til bygget Workplace Oo. De to O-ene representerer de gamle nabogårdene som lå i området, Storo gård og Lillo gård, som bygget har tatt navnet sitt fra.

Kranselag Workplace Oo – Byggherren ved Jan Kolsrud taler til forsamlingen.

Skanska CDN – Byggherre for Workplace Oo.

De to O-ene representerer StorO og LillO som er blidt til Workplace Oo.

5 mars

Oppdatering fra Workplace Oo – jan-feb 2018.

avatar

Lasse Lysne

No Comments

Etter juleferien så har det gått fort frem på Workplace Oo. Under har vi noen bilder som viser fremdriften av nybygget de siste månedene. Råbygget er ferdigstilt og fasadene har kommet gått i gang langs siste del av bygget. Glasstaket er på plass og fasadeplatene på vestbygget er kommet opp. Innvendig begynner etasjene å forme seg til et kontorbygg. Vegger er sparklet og malt, himling og teknikk er kommet opp samt flisene på de første toalettene er på plass.

 

Workplace Oo sett fra syd-vest. De sorte fasadeplatene monteres fortløpende rundt vestbygget. I øst er veggelementene montert, klare for blanke fasadeplater.

 

De siste veggelementene monteres opp med tårnkran på bygg øst.

 

Innvendig stillas i atriumet. Legg merke til stillasplattform under glasstaket.

 

Glassfasade i plan 1.

 

Veggelementer med innsatt vinduer, klare for blåseisolering. Legg merke til spranget i overkant og underkant av vinduene.

 

Kontrastvegg i plan 3. Her skal det monteres minikjøkken.

 

Innvendig i kontoretasjene. Vegger er sparklet og malt, himlingsgrid er kommet opp og teknikk over himling ferdigstilles. Neste steg er gulvlegging samt kontorskillevegger.

 

Oppvarming av bygget skjer med fjernvarme. Her en en av to vifter som står i hver etasje. Disse blåser varmluft som forsynes av Oslos fjernvarmenett.


17 november

Igangsettingstillatelse nr 5

avatar

Oddmund Bruun

No Comments

Dette er en forsinket oppdatering i forbindelse med igangsettingstillatelse nr 5.

Skanska søkte 11.08.17 om igangsettingstillatelse nr 5 for følgende arbeider;

  • Brannisolering
  • Tett bygg
  • Innvendige tømmerarbeider
  • Murarbeider
  • Heis
  • Elektro

Søknaden ble formelt innvilget 05.10.17.